JAKUB PAVLOVSKÝ

Když v roce 2014 Jakub Pavlovský začal na Instagramu projekt, skrze který se snažil lidem ukázat že (s trochou nadsázky) se dá číst úplně všude (na zemi v metru, na chodníku, na hlavě sochy nebo na střeše katedrály), netušil, že o čtyři roky později bude jeho profil Book's Calling čítat více než 13 tisíc sledovatelů a bude organizovat...

When back in 2014 Jakub Pavlovský started a project on Instagram through which he was trying to prove that (with a bit of exaggeration) you can read everywhere (on the floor in metro, on the head of a statue or even on a cathedral's rooftop), he had no idea that four years later his profile 'Book's Calling' would...