JAK SE DOSTAT NA UNIVERZITU VE VELKÉ BRITÁNII

Mé příhlášení na univerzitu ve Skotsku bylo velice spontální a zpětně vím, že bych udělala pár rozhodnutí jinak. Ve výsledku ale ničeho nelituji a jsem šťastná, že jsem sebrala odvahu a vycestovala za deštěm a studeným větrem v malém přímořském městě na severu Velké Británie.

Když jsem se impulzivně rozhodla, že se chci skutečně dostat na univerzitu do zahraničí, postupovala jsem podle těchto kritérií:

 • co chci studovat= jazyky = angličtina a francouzština = vybrala jsem si anglicky mluvící zemi, protože jsem si v to jazyce více věřila.

 • cenové výdaje = ve Skotsku jako člen Evropské Unie nemusím platit školné (pokud si o jeho proplacenní včas požádám, o tom viz níže) = tudíž vyhrálo Skotsko před Anglií, neboť v Anglii je standartní cena za školné okolo 9000 liber. Sečteno i s výdaji za živobytí, z finančního hlediska bych v Anglii já osobně studovat nemohla.

Přihlašovací proces

Všechno jsem si zařídila přes webové stánky UCAS (https://www.ucas.com) a výsledný proces mi přišel mnohem jednodušší, než podávání přihlášek na vysoké školy v České republice. UCAS přihlašovací proces pokrývá kompletně všechny univerzity ve Velké Británii, tudíž je jedno, jestli se chcete přihášit na Cambridge nebo Dundee univerzitu.

Jako úplně první věc, kterou jsem udělala bylo, že jsem si na webových stárnkach UCAS klikla na sekci 'Undergraduates' (pokud se hlásíte na univerzitu po střední škole, v této sekci se budete pohybovat po zbytek přihlašování i výběrového řízení) a kolonku 'Choosing a course'. VYBRALA JSEM SI UNIVERZITY (je možné se přihlásit až na pět univerzit) které splňovaly má kritéria a teprve poté jsem vůbec začala uvažovat o podání přihlášky.

Za druhé jsem si předem připravila MOTIVAČNÍ DOPIS (a personal statement). Pointou tohoto dopisu je přesvědčit univerzitu vašeho primárního výběru o tom, že právě vy jste ten nejlepší kandidát. Zpětně si vzpomínám, že jsem mluvila o svých zálibách a snech o budoucím zaměstnání, ale třeba vůbec jsem nezmínila konkrétní příklady, proč právě tato univerzita je moje 'top choice'. Nevýhoda motivačního dopisu je, že odevzdáváte pouze jeden a tudíž nemůže lichotit viditelně jedné konkrétní univerzitě. Naopak to musíte zaobalit dosti neutrálně, aby to vypadalo že mluvíte o skvělosti té univerzity, jejíž zamětnanec si právě čte váš dopis. Rozhodně je dobré si projít přes nabídku kurzů z vašeho oboru, zjistit, pokud univerzity nabízejí podobné a potom je zmínit ve vašem dopise. Působí to, jako že jste se skutečně zaobírali výběrem a strávili jste nad tím nějaký čas. Univerzity to ocení.

Za třetí, poprosila jsem mou profesorku (je jedno, jakého profesora požádáte, ovšem nejlépe takového, který vyučuje předmět, jaký plánuje studovat na univerzitě) o její emailovou adresu s tím, že ji poskytnu na UCAS během přihlašovácího procesu a univerzity ji kontaktují s žádostí o DOPORUČUJÍCÍ DOPIS (a reference) na mou osobu.

Všechny tři výše zmíněné body je dobré mít připravené ještě před tím, než postupíte k následujícm krokům vyplnění a odevzdávání vaší příhlášky na univerzity:

 1. Zaregistrovat se = Register

 2. Přihlásit se = Sign in

 3. poskytnout informace o financování vašeho studia = Student Finances

  (o pokrytí školného v rámci studia ve Skotsku se zmíním níže)

 4. výběr kurzů na univerzitách = Course Choices

 5. Historie vašeho předešlého vzdělání = Full Education History

  (vzhledem k tomu, že deadline pro přihlášky je v půlce ledna, v případě Oxford/cambridge dokonce uprostřed října, nebudete schopni poskytnou vaše maturitní známky. Univerzity s tím ale počítají a tudíž jen napište vaše předpokládané známky, které později v květnu doložíte s maturitním vysvědčením)

 6. Historie vašich předchozích zaměstnání = Your Employment History

  (to se vás pravděpodobně netýká, pokud jste ovšem někdy nepracovali na plný úvazek)

 7. motivační dopis = Write a personal statement

  (mějte ho připravený po ruce a poté ho jen jednoduše zkopírujte a vložte)

 8. zkontrolujte všechny detaily = View all the details

 9. doporučující dopis = Get a reference

  (vložte e-mailovou adresu vašeho vybraného profesora, kterého jste o tom předem informovali!)

 10. zaplaťte poplatek za přihlášku = Pay your application fee

  (pokud se hlásíte na více než jednu univerzitu, což vřele doporučuji, celkový poplatek je 23 liber; dokud tento poplatek nezaplatíte, přihláška není platná

 11. odevzdejte svou přihlášku = Send your application/submit

Další kroky:

 1. Offers - univerzity si nejdříve projdou vaše přihlášky, motivační a doporučující dopisy a na základně nich vám učiní nabídku → buď vaši přihlášku zcela odmítnou, nebo vám nabídnou takzvané podmíněné přijetí (jeho podmínky vám podrobně vypíší) nebo vás přijmou bezdpomínečně (v takovém případě gratuluji, zrovna jste byli přijati na univerzity v zahraničí; ale pochybuji, že by se tak stalo, vzhledem k tomu, že po vás budou chtít vaše maturitní vysvědčení, které stále tou dobou ještě nemáte, neboť je přibližně půlka února).

 2. Replies - seřadíte univerzity, které vám nabídly místo, podle vlastních preferencí.

 3. Results - Jakmile splníte veškeré podmínky, ať už dobré známky z maturity (v mém případě to byla povolená jen jedna dvojka na celkové vysvědčení) nebo klidně i pohovor, status se vám změní na "přijat" a univerzita vás sama kontaktuje ohledně dalších kroků.

Poznámka - každá univerzita vám oznámí své rozhodnutí v jiném časovém termínu. U mě to byla například jako první univerzita v Edinburku, potom Glasgow a jako poslední se ozval Aberdeen. Proto nepanikařte, pokud dlouho čekáte na výsledek příliš dlouho. Mají svůj deadline a včas vám dají vědět.

→ Motivační dopis

Jak jsem již zmínila, motivační dopis je váš první a jediný přímý kontakt s univerzitou. Proto mu rozhodně věnujte velkou pozornost!

 1. Buďte struční a k věci. Nikoho nezajímají rozvleklé věty o vašem děství nebo snech v dospělosti.

 2. Vystupujte sebevědomě. Pište kratší, úderné věty.

 3. Zmiňte veškeré úspěchy a praxi, které se týkají vašeho zvoleného oboru na který se hlásíte na univerzite. Medicína - biologické/chemické olympiády + dobrovolničení. Literatura - psaní do školních novin, recenze knih + případně dobrovolničení v knihkupectví (ve Velké Británii dají hodně na dobrovolničení). Geologie - zmínit geologické výpravy. Právo - řečnické a diskuzní kroužky...

 4. Projďěte si konktrétní kurzy, které se týkají vašeho titulu a zmiňte je rovněž. Univerzita pozná, že jste stárvili nějaký čas procházením si jejich webových stránek a studijních brožur, ocení to.

 5. Klidně svůj motivační dopis trochu přibarvěte. Nezapomeňte, že každá univerzita si ročně prochází přímo stohy dopisů, proto se snažte ten váš reprezentovat dostatečně zajímavě.

Já osobně jsem u této části trpěla jak zvíře, protože mi sebevychvalování v tištěné formě moc nejde. Neváhejte se tedy otočit na své kamarády, rodiče, profesory. Najděte si někoho, kdo má sám dost sebevědomí a pomůže vám váš motivační dopis upravit a trochu okořenit. V mém případě to byla například zcela nečekaně profesorka angličtiny, které vděčím za hodně.

 → Podmínky přijetí

 1. Pevně stanovené známky na maturitní vysvědčení (například: maximálně jedna nebo dvě dvojky, na lepší univerzity případně samé jedničky)

 2. Oficiální certifikát z angličtiny

→ Jazykové testy (certifikát z angličtiny)

Většina unvierzit požaduje doložení certifikátu o úrovní vaší angličtiny. V mém případě jsem se této části výběrového řízení nějakým zázračným způsobem vyhla. Ovšem například má kamarádka certifikát doložit musela, přestože se hlásila na stejnou univerzitu a podobný obor.

Zdali ho bude univerzita požadovat i po vás zjistíte, jakmile vám zašlou nabídku a podmínky přijetí. Univerzita také rovnou napíše, jaké skóre musíte v daném testu získat. Jmenovitě se většinou jedná o tyto testy: Cambridge FCE a CAE, IELTS, případne TOEFL.

→ SAAS - Student Awards Agency Scotland - Aneb proplacení školného členům Evropské unie

Jak jsem se již zmínila, důvod, proče jsem si vybrala právě Skotsko byl, že nemusím platit za školné. Stačí, pokud si každý rok požádám o proplacení školného přes jejich webové stránky ( https://www.saas.gov.uk ) . A tato část je velice důležitá, neboť vám proplácejí školné vždy ve výši jednoho roku a je nutné si to obnovovat (já si to vždy obnovím v dubnu), jinak se vám může stát, že si školné budete muset zaplatit sami. SAAS pošle peníze přímo vaší univerzitě a vy dostane potvrzující dopis, že tak agentura učinila.

Přiznávám se, že již nepamatuji přesné kroky, jak jsem se přihlásila. Ovšem podrobný popis podávání přihlášky najdete na jejich webových stránkách i s videem. Deadline pro studenty začínající nově na univerzitě na podzim je koncem května, začátkem června. Ovšem nenechávejte to na poslední chvíli. Já jejich webové stránky sledovala již od března pro jakékoliv nové informace.

Pochopitelně, po výsledku Brexitu je možné, že se situace v budoucnu změní. Ale vzhledem k tomu, že ještě ani nedošlo k ativaci Článku 50 v Lisabonské smlouvě o výstupu Velké Británi z Evropské Unie, věřím, že přinejmenším studentům přijatých na univerzity začínající v září 2017 SAAS jejich studia proplatí. Situace se ovšem může rychle změnit, proto prosím sledujte webové stránky SAAS osobně.

→ Ubytování

Jakmile máte nabídku od univerzity potvrzenou, je nutné se neprodleně přihlásit o ubytování na kolejích. Je pochopitelně možné si najít soukromé ubytování, které by pravděpodobně vyšlo levněji, ovšem koleji mají velkou výhodu ve vytváření nových konatů. Všichny tam jste prváci, všichni jste nerozkoukaní a proto si můžete navzájem pomoc. Univerzita většinou (tak na 99,9%) garantuje ubytování prvákům, proto se nemusíte bát, že byste první rok na univerzitě v zahraničí neměli kde bydlet. Ovšem stále nepodceňujte deadline, neboť potom se vám může stát, že na vás zbydou ty nejhorší ubytovací možnosti.

Tip - Je dobré navštívit Facebook univerzity, případně zkusit najít skupiny jako 'Freshers 2017/18/19...'. Zde se nejen dozvíte o všech plánovaných akcích na tzv. Freshers Week, ale můžete zde i najít své budoucí spolubydlící na kolejích. Stačí, když napíšete něco ve smyslu 'Bydlím v Grant House, byt 74. Je tu někdo ze stejného bytu?'. Díky tomu můžete poznat své spolubydlící ještě před svým příjezdem.

→ Postřehy a tipy

 • Promyslete si dobře, jakou univerzitu ve výsledku zvolíte. Jedna může mít sice lepší jméno ve světě než ta druhá, ale kolikrát ta druhá naopak má větší uznání v oboru, na který se hlásíte.

 • Zjistěte si i informace o městě, ve kterém je vaše budoucí univerzita. Budete tam trávit čtyři roky života, proto se nevrhejte poslepu do neznámá. Je dobré znát mít nějaké informace o počasí, kulturním a sociálním životě, velikosti města atd. Podle toho se totiž kolikrát odvíjejí i ceny letů zpět domů na prázdniny.

 • Prvák je po studijí stárnce nejjednodušší. Proto využite volný čas nejen ke studiu ale i k přihlášením do různých societies na vaší univerzitě. Zkuste debatní kroužky, školní noviny, rugby, squash, polo, surfing, šermování, prostě všechno. Britové dají hodně na tituly jako 'President of the Whisky Society' nebo třeba jen pokladní. Navíc přes tyto záliby můžete najít spoustu kamarádů se stejnou zálibou.

 • Pokud máte dokonalý prospěch a navíc spoustu mimoškolních aktivit, zauvažujte o přilášení se pro nějaké stipendium, které by vám platilo výdaje.

 • A hlavně, choďte ven mezi lidi jak jen to půjde. Čím méně kamarádů si uděláte v prváku, tím horší to bude s každým přibývajícím rokem, kdy jsou lidé už rozkouskovaní do skupinek a jen neraději pouští někoho nového mezi sebe.

A tak jsem se dostala na univerzitu ve Skotsku. Proces může vypadat jako velice dlouhý, vzhledem k tomu, že začnete s přípravou již někdy v říjnu/listopadu a konečný výsledek dostanete až po vaší maturitě v květnu. Ale stojí to za to.

Shrnutí:

 • Důležité webovés stránky: https://www.ucas.com

                                                         https://www.saas.gov.uk

 • Deadlines přihlášek: Oxford a Cambridge - půlka října

                                               zbytek britských univerzit - půlka        

                                               ledna

                                               (ovšem, prosím, zkontrolujte si to)

 • Cena za přihlášku (možno podat až pět přihlášek): 23 liber
 • Co mít připraveno před vyplněním vaší přihlášky: vybrané univerzity a kurzy + motivační dopis + kontakt na profesora vašeho doporučujícho dopisu
Comment Box is loading comments...